Dụng cụ đóng đai thép 16/19 mm

3.200.000 2.800.000